Společnost S-A-S STAVBY spol. s r.o. je stavební společnost, která již přes 20 let realizuje díla od rodinných domů podle individuálních požadavků klienta, až po stavby veřejného sektoru po celém území ČR. Kvalitně odvedenou práci zajišťuje dobře zvládnutý přípravný a výrobní proces, který zajišťuje přes 100 zaměstnanců a 15 řídících pracovníků. Rychlost a kvalita výstavby je podpořena vlastní kvalitní technikou a kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou pravidelně zaškolováni ve svých specializacích a podílí se tak na rozvoji firmy i na dodržování norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Základy práce ve firmě jsou postaveny na moderní informační technologii, jako jsou programové vybavení RTS INFOpower, komunikace probíhající elektronicky přes počítačovou síť apod.


Historie

Společnost S-A-S STAVBY spol. s r.o., dříve známá pod názvem S-A-S spol. s r.o. /STAVO-AUTO-SERVIS/ je na trhu stavebních zakázek již od roku 1992 a od té doby zrealizovala řadu kvalitně provedených projektů.

V roce 2003 byla firma zařazena do prestižního programu WIENERBERGER POROTHERM DŮM nabízející kompletní řešení výstavby rodinných a bytových domů na klíč.

Společnost má od roku 2004 zaveden Integrovaný systém řízení dle:
- ČSN EN ISO 9001:2009 (systém managementu kvality)
- ČSN EN ISO 14001:2005 (systém enviromentálního managementu)
- ČSN EN OHSAS 18001:2008 (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

V roce 2010 byla firma zařazena do Seznamu odborných dodavatelů dotačního programu Zelená úsporám.

V roce 2011 se společnost rozhodla změnit své logo a zkrátit svůj název. Od 6. května 2011 vystupuje společnost pod názvem S-A-S STAVBY spol. s r.o..

V listopadu 2012 společnost oslavila 20 let své existence.

V srpnu roku 2013 byla společnost nově zapsána do Seznamu odborných dodavatelů dotačního programu Nová zelená úsporám.

Kontakt

S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Gagarinova 2770/54
669 02 Znojmo

tel: +420 530 512 111
gsm: +420 724 208 014
e-mail: info@sasgroup.cz
www.sasgroup.cz

Mapa