opz

 

PROJEKT: Podnikové vzdělávání S-A-S STAVBY spol. s.r.o.

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Název projektu: Podnikové vzdělávání S-A-S STAVBY spol. s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012616
Doba realizace projektu: 1. 12. 2019 – 30. 11. 2021
Počet osob zapojených do projektu: 34

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Popis projektu: Projekt je zaměřen na odborný rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti S-A-S STAVBY spol. s.r.o. Projekt má pozitivní vliv na růst podniku, jelikož s využitím získaných znalostí a dovedností budou účastníci projektu maximalizovat úspěšnost ve své práci.

V projektu jsou zahrnuty vzdělávací kurzy v rámci těchto aktivit:
• Obecné IT
• Měkké a manažerské dovednosti
• Jazykové vzdělávání
• Technické a jiné odborné vzdělávání

Projekt je realizován s podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.

Kontakt

S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Gagarinova 2770/54
669 02 Znojmo

tel: +420 530 512 111
gsm: +420 724 208 014
e-mail: info@sasgroup.cz
www.sasgroup.cz

Mapa